O načinima rezerviranja noćenja

Sistemi za rezervaciju hotelskog noćenja okvirno se dijele u automatizirane i posredovane: ljudski faktor i dalje je prisutan u procesu rezerviranja noćenja, no sve je više zamijenjen automatizacijom rezerviranja, koja uklanja mogućnost pogreške.