Automatizacija sistema rezervacije

U prethodnom članku naveli smo različite kategorije u koje se mogu podijeliti sistemi rezervacije i upravljanja upitima za hotelsko noćenje. Sve navedene kategorije uljučuju kako razne vrste tehnologije, tako i element ljudskog upravljanja informacijama i sredstvima komunikacije.

Iako takvi načini rezerviranja omogućuju da se i dalje zadrži emotivna toplina u procesu rezerviranja, upravo zahvaljujući komunikaciji sa živim ljudima, oni ujedno zahtijevaju više vremena, te su podložniji greškama.

Automatizacija

Automatizacija sistema rezervacije, kroz napredak i razvoj interneta i kompjuterske tehnologije, uklanja iz procesa rezervacije hotelskog noćenja taj ljudski faktor, skupa sa svojim dobrim, no i lošim stranama.

Tako danas većina hotela ima svoje web stranice, s integriranim platformama za automatsko rezerviranje, na kojima ulogu hotelskog recepcijskog osoblja preuzima na sebe kompjuterski software i hardware.

Uloga putničkih agencija polako se premješta, pak, na velike internetske platforme za rezerviranje, kao što su Booking, AirBnb i Expedia, a koje su pojednostavljeni automatizirani sistemi za pretragu raspoloživosti. Na taj način klijent može sam provjeriti raspoloživost prema svojim vlastitim kriterijima, uključujući period, zemljopisnu lokaciju, cijenu i kvalitetu smještaja.

Takve platforme posve zamjenjuju sve funkcije putničkih agencija, pa osim hotelskog noćenja, nude i mogućnost rezerviranja prijevoza, izleta te informiranja o teritoriju, znamenitostima, kulturi i povijesti lokacija koje se namjeravaju posjetiti.

Iako su automatizacijom sistema rezervacije mogućnosti pogreške sve manje i manje, one i dalje postoje, jer je interakcija virtualnog, automatiziranog svijeta kompjuterske obrade podataka i stvarnog svijeta ljudi još uvijek dijelom posredovana ljudskim akcijama. No, ta se interakcija sve brže i brže zamjenjuje potpunom automatizacijom sistema za rezervaciju, koji se integriraju u sisteme za upravljanje hotelskim smještajem. Na taj način su i sam unos i obrada podataka iz stvarnog svijeta povjereni automatizaciji cijelog procesa upravljanja hotelom, u kojem je overbooking gotovo nemoguć.

Toplina ljudske komunikacije, zajedno sa svojim manjkavostima i greškama, zamijenjena je savršenstvom iskustva, u kojem ljudska pomoć i posredništvo nisu ni potrebni.