Sistemi rezerviranja

Sistemi rezerviranja noćenja u hotelu, u današnje vrijeme, rezultat su razvoja tehnologije koji je, kao i u svim ostalim oblastima društvenog života, porastao prateći eksponencijalnu krivulju.

Načini rezervacije

Iako upit rezervacije može biti direktan ili indirektan, načini na koji taj upit pristiže mogu se podijeliti u slijedeće kategorije:

1. Pismo

Iako slanje upita na papirnom dokumentu već gotovo posve pripada u ropotarnicu povijesti, upit za rezervaciju ipak i danas može pristići poštom ili direktnom dostavom.

2. Telefon

Telefon je, za razliku od poštanske pismene komunikacije, i dalje aktualan način komunikacije, zbog svoje direktnosti i efikasnosti. Podršku telefonskoj rezervaciji pruža hotelsko osoblje na recepciji, koje može u stvarnom vremenu potvrditi raspoloživost za takvu vrstu upita.

3. Fax

Fax je, kao i pismena pošta, također već posve zastarjeo tehnološki način komunikacije, zamijenjen bržim i univerzalnijim e-mailom. Prije samo jednog desetljeća spadao je u svakodnevne i sigurne načine komunikacije, kroz koje je bilo moguće poslati upit za noćenje te dobiti potvrdu njegovog prispijeća.

4. Centralni rezervacijski sistemi

Mreža centralnog rezervacijskog sistema jest tehnološki sistem predviđen za hotele, kojem mogu imati direktan pristup i putničke agencije, što olakšava i ubrzava proces rezerviranja. Na taj način, putničke agencije mogu imati informacije o raspoloživosti u stvarnom vremenu, te također u stvarnom vremenu i samostalno izvršiti rezervaciju. Na prvi pogled, ovaj sistem rezervacije spada u brže i sigurnije sisteme, no zapravo je uloga hotelskog osoblja, skupa s njoj pripadnom vremenskom zahtjevnošću te mogućnošću pogreške, prebačena na putničke agencije.

5. E-mail

E-mail je u današnje vrijeme zamijenio pismenu poštu i fax, no i dalje zadržava istu funkciju dostavljanja upita, na koji se može dobiti odgovor asinkronički, dakle ne u stvarnom vremenu, pa tako i potvrda ili odbijanje rezervacije pristižu tek naknadno. Razlog tomu jest nužnost osobne provjere hotelske raspoloživosti od stane hotelskog recepcijskog osoblja, što zahtijeva više vremena te povećava mogućnost ljudske pogreške pri rezerviranju.