Softverska hotelska rješenja

Pregled spektra funkcija koje obavljaju softverska rješenja predviđena za hotelski sektor, uključujući recepcijske, ali i administracijske procedure, te njihova podjela prema osnovnim kategorijama specifičnosti rješenja.